De Stichting Kamper Struikelstenen

De stichting Kamper Struikelstenen is opgericht op 17 april 2010 en heeft tot doel:

  • deelname aan het kunstproject “Stolpersteine”, zoals geïnitieerd door Gunter Demnig
  • de herinnering levend houden aan de slachtoffers van nazi-terreur
  • het laten leggen van zgn. “Stolpersteine” in de gemeente Kampen
  • het initiëren van educatieve programma’s over de 2e wereldoorlog
  • al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door geldmiddelen aan te wenden voor:

  • het – laten – leggen van Struikelstenen binnen te gemeente Kampen
  • het – laten – schrijven van educatieve programma’s
  • het doen verschijnen van publicaties, die relatie hebben met de doelstelling van de stichting
  • het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de slachtoffers van nazi-terreur

 

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Het bestuur van de Stichting Kamper Struikelstenen:

Pieter Treep               – Voorzitter
Joop van Dijk             – Secretaris
Hans van Dijk             – Penningmeester
Jaap van Gelderen   – lid
Romke Venema         – lid
Laurens Hooisma     – onderzoek en documentatie

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact:
Stichting Kamper Struikelstenen
Broederweg 24
8261 GT Kampen
038-3316654
stolpersteine-kampen@home.nl

Regiobank
NL74 RBRB 0940651254

KvK 08225547

RISN/Fiscaal nummer 822379612

anbi-logo